С бившите и бъдещите: триангулацията

Триангулацията е манипулативно „внасяне” на трето лице в отношения между двама с цел контрол

Триангулацията  е манипулативно „внасяне” на трето лице в отношения между двама с цел контрол. Много често използвана от нарцисистите техника, при която той настройва моментния партньор срещу „внесената” страна, а поради липсата на комуникация, често се случва и обратното. Целта е „разделяй, създавай конкуренция (ревност) и владей”.

Повтаря динамиката в рожденото семейство на нарцисиста, в което родителят разделя образа си на две черно-бели роли и ги проектира върху децата си като „златното дете” и „изкупителната жертва”.

Триангулацията на нарцисиста цели борба за внимание, така както е виждал настройването в рожденото си семейство, в което едното дете е идеализирано, а другото е обезценявано.

Често обаче триангулираните не са наясно, че се използват за манипулация, или го знае само единият от тях, който е във фазата на обезценяване, дискредитиране и срещу него нарцисистът води клеветническа кампания в момента.

Триангулацията се осъществява чрез бивши срещу настоящи партньори, или настоящи срещу бъдещи, или настоящи срещу харема.

Понякога приятелите на бившите партньори на нарцисиста стават най – отявлените му клакьори и преминават в другия отбор, защото тайно се надяват, че и тях ще осе(ме)ни.

В зависимост от фазата на връзката, при триангулацията нарцисистът получава различни предимства: в първата фаза на идеализация на новата жертва създава възбуда и трепет у нея, като я кара да тържествува и да се чувства желана, във втората фаза повишава тревожността и създава неувереност, несигурност и ревност, а в третата директно обезценява и мачка.

Друга цел на нарцисиста, когато триангулира, е да демонстрира кое поведение на „внесения” ще възнагради и кое няма да толерира.

Този триъгълник е чудесно илюстриран от Карпман, като нарцисистът приписва за себе си ролята на жертвата, на настоящата си връзка – ролята на спасителя, а на бившата си – ролята на агресора, преследвача.

В случай, че се окажете триангулирани, изгорете всички връзки с другите „ъгли”, защото нарцисистът тайно ще се опита да ви „всмуче” обратно!

Пример:

Данчо разхожда прясното си нарцистично „захранване” (нова „приятелка”) в района, в който очаква да срещне бивша своя връзка.

Или:

Данчо интензивно търси сексуални контакти с познатите на избягалата от него бивша, за да й демонстрира, че тя не е важна за него.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button