ПОМОЩ, голямо его! НАРЦИСИЗЪМ?

Признаците на нарцисизъм са характерни, но варират като изразеност. Нарцисизмът се свързва и с двата пола! Вижте и поста ми за съзависимостта.

 • Преувеличено чувство за собствена значимост.
 • Липсва емпатия към другите, но са на лице очаквания за съпричастност към неговата личност.
 • Има претенция да бъде последна инстанция и винаги прав.
 • Изисква постоянно и прекомерно възхищение.
 • Очаква признание за превъзходство дори без постижения, които го гарантират.
 • Преувеличава постиженията и талантите си.
 • Често бленува успех, сила, блясък, красота или перфектната половинка.
 • Вярва, че трябва да общува само със специални хора.
 • Монополизира разговорите.
 • Отнася се с пренебрежение на хората, които възприема като по-нисши.
 • Очаква специални услуги.
 • Възползва се от другите, за да получи това, което иска.
 • Липсва желание или способност за разпознаване на нуждите и чувствата на другите.
 • Завижда на другите и вярва, че другите му завиждат.
 • Държи се арогантно и високомерно.
 • Настоява за най-доброто от всичко.
 • Крехко самочувствие и проблем с всичко, което се възприема като критика, реагира с ярост или презрение и се опитва да обезцени другия.
 • Има затруднения в регулирането на емоциите, особено на гнева.
 • Изпитва трудности при справяне със стреса и адаптиране към промяната
 • Тайно чувства несигурност, срам, уязвимост и унижение.
 • Обвинява всички освен себе си при проблем, объркване или недоразумение.
 • Отказва да носи отговорност за лошото си поведение (Например: ” Ти ме вбеси”)
 • От единствено значение са неговите пари, време, нужди и желания.
 • Не желае да ви чуе, нито пък да знае за вашите потребности или искания.
 • Постоянни насоки към другите как е най – добре да се вършат нещата.
 • Не сте „достатъчно добри” за него, постепенно интернализирате това твърдение.
 • Не се интересува от вас, а в случай, че го направи е, за да насочи разговора към себе си.
 • Лъже
 • Манипулира
 • Различни истории на различни хора за едно и също събитие, за да изглежда добре
 • Ако имате деца, се чувстват дискомфортно и не са склонни да прекарват време с него.
 • Децата се предпазват, като не споделят чувствата си с него.
 • Няма доверие на никого.
 • Няма изразена ценностна система и фиксирана представа за приемливостта на поведението си.
 • Липсва емоционална близост с него.
 • При възникнал проблем липсва тревога за другите, а е загрижен как ще му се отрази.
 • Прекалено внимание обръща на мнениета на другите за него.
 • Критичен и осъдителен, поведение с фази на обезценяване и фази на обожание.
 • Състезава се с вас
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button