Манипулират ли рекламите?

Кои са най – добрите реклами? Които предизвикват зрителя и го оставят да потърси свой собствен смисъл.

Те използват принципите на гещалт психологията, които описват как приемаме елементите от средата като едно цяло, обединено глобално, в комплексен модел.

Принципът на близостта отбелязва тенденцията да изграждаме връзки между обекти или форми, които са близо един до друг. Дори ако формите, размерите и предметите са коренно различни, те ще се появят като група, ако са близо.

Принципът на подобността предполага, че елементи, които си приличат визуално, се приемат като части от един обект. Приликата може да бъде на база на форма, цвят и размери.

Принципът на затваряне на гещалта отбелязва, че предпочитаме завършените форми и дори да видим визуални елементи, които не са пълни, обикновено игнорираме празнините, за да придадем смисъл.

А принципът фигура – фон разглежда как извличаме фигурата от фона.

Какъв е смисълът на групирането

Групирането всъщност е еволюирало от инстинкта за оцеляване,  при който, ако човек види части от хищник или дивеч зад завеса от листа, умът му автоматично ще завърши картината и ще разбере, че е време да реагира на потенциална опасност или възможност, дори ако не е налице цялата необходима информация.

В съвременността тези принципи илюстрират представата ни за естетика (обикновено носим близки нюанси като акценти в облеклото си – чанта, обувки), но най – важната функция на групирането е, че ни доставя наслада, защото ефектът му върху мозъка прилича на този на успешно решена задача – отделя се допамин.

Именно тези “трикове” се използват непрекъснато и в рекламите.

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button