За депресията

За Seligman (1973) депресията е „обикновената настинка“ на психиатрията поради честотата на диагностициране на Запад. Любопитното е, че някои култури на Изток почти не регистрират случаи на депресия и нямат подобна дума в езика си.

     Депресията е афективно разстройство, тъй като се характеризира с нарушения на афекта (настроението). 

     Не е необичайно настроението на човек да се променя, но тук тази промяна е по-изразена и е придружена от други симптоми, които варират. Най – често я свързваме с тъга, липса на тонус и загуба на удоволствие от принципно приятни активности. Обикновено бележи подобрение с напредването на деня и е възможно да е свързана с Циркадните ритми и слънчевата светлина. Колебания в съня, изразяващи се в по-дълъг сън или безсъние, променена способност за концентрация,  увеличаване или намаляване на апетита, апатия, безволие, негативни мисли, загуба на самочувствие и увереност, чувство на отчаяние и безнадеждност, смущения в секса, а понякога и мисли за самоубийство.

     Според проучвания, проведени от DeRubeis et al (2005) и Hollon et al (2005), пациентите с депресия, лекувани в продължение на 16 седмици, които получават или лекарствена или когнитивна психотерапия, показват значително подобрение. След 12 месечно проследяване обаче честотата на рецидивите при лекарствената терапия е 76%, а при когнитивната – 31%. Това предполага, че последната е работила с причината за депресията. Друга широко използвана психотерапия за депресията е IPT – Interpersonal Psychotherapy.

     Един от най-широко използваните тестове за оценка на тежестта на депресията е BDI – II (Beck’s Depression Inventory (BDI – II). Състои се от 21 въпросa, като от 1 до 14 разглеждат психическите, а от 15 до 21 – физическите симптоми. N.B.!!!: BDI-II не е предназначен за диагностициране на депресия, a за измерване на тежестта на депресията при налична психиатрична диагноза!!! 

     При сума на точките над 9 и устойчивост на състоянието над 2 седмици се препоръчва консултация със специалист!

1. Тъга

0. Не се чувствам тъжен.

1. Чувствам се тъжен през повечето време.

2. През цялото време съм тъжен.

3. Толкова съм тъжен или нещастен, че не мога да издържам.

 

2. Песимизъм

0. Не съм обезкуражен за бъдещето си.

1. Чувствам се по-обезкуражен за бъдещето си, отколкото преди.

2. Не очаквам нещата да ми се получат.

3. Чувствам, че бъдещето ми е безнадеждно и само ще се влошава.

 

3. Неуспехи в миналото

0. Не се чувствам провалeн/а.

1. Провалях се повече, отколкото трябваше.

2. Като се обръщам назад, виждам много неуспехи.

3. Чувствам, че съм тотален провал като човек.

 

4. Загуба на удоволствие

0. Получавам същото удоволствие от нещата, на които се наслаждавам, колкото обикновено.

1. Не се радвам на нещата както преди.

2. Получавам много малко удоволствие от нещата, на които се радвах.

3. Не мога да получа удоволствие от нещата, на които се радвах.

 

5. Чувство на вина.

0. Не се чувствам особено виновен.

1. Чувствам се виновен за много неща, които съм направил или е трябвало

да направя.

2. Чувствам се доста виновен през повечето време.

3. Чувствам се виновен през цялото време.

 

6. Чувство за наказание

0. Не чувствам, че съм наказан.

1. Чувствам, че може да бъда наказан.

2. Очаквам да бъда наказан.

3. Чувствам, че съм наказан.

 

7. Неприязън към себе си

0. Чувствам същото към себе си, както винаги.

1. Загубих доверие в себе си.

2. Разочарован съм от себе си.

3. Не харесвам себе си

 

8. Самокритичност

0. Не се критикувам или обвинявам повече от обикновено.

1. По-критичен съм към себе си, отколкото преди.

2. Критикувам се за всичките си грешки.

3. Обвинявам себе си за всичко лошо, което се случва.

 

9. Самоубийствени мисли или желания

0. Нямам никакви мисли за самоубийство.

1. Имам мисли, но не бих ги реализирал.

2. Бих искал да се самоубия.

3. Бих се самоубил, ако имах възможност.

 

10. Плач

0. Не плача повече от преди.

1. Плача повече, отколкото преди.

2. Плача за всяко малко нещо.

3. Иска ми се да плача, но не мога.

 

11. Безпокойство и възбудимост

0. Не съм по-неспокоен или нервен от обикновено.

1. Чувствам се по-неспокоен или нервен от обикновено.

2. Толкова съм неспокоен или развълнуван, че е трудно да остана неподвижен.

3. Толкова съм неспокоен или развълнуван, че трябва да продължа да се движа или да правя нещо.

 

12. Загуба на интерес

0. Не съм загубил интерес към други хора или дейности.

1. По-малко се интересувам от други хора или неща, отколкото преди.

2. Загубил съм по-голямата част от интереса си към другите хора или неща.

3. Трудно е да ме заинтересува нещо.

 

13. Нерешителност

0. Взимам решения както винаги.

1. По-трудно ми е да взема решения от обичайно.

2. Имам много по-големи трудности при вземането на решения, отколкото преди.

3. Имам проблеми с вземането на решения.

 

14. Безполезност

0. Не чувствам, че съм безполезен.

1. Не се считам за полезен както преди.

2. Чувствам се по-безполезен в сравнение с другите.

3. Чувствам се напълно безполезен.

 

15. Загуба на енергия

0. Имам енергия, както винаги.

1. Имам по-малко енергия, отколкото преди.

2. Нямам достатъчно енергия, за да постигна много.

3. Нямам достатъчно енергия, за да направя нищо.

 

16. Промени в модела на съня

0. Не съм изпитвал никаква промяна в съня си.

1а. Спя малко повече от обикновено.

1b. Спя малко по-малко от обикновено.

2а. Спя много повече от обикновено.

2б. Спя много по-малко от обикновено.

3а. Спя през по-голямата част от деня.

3б. Събуждам се 1-2 часа по-рано и не мога да заспя отново

 

17. Раздразнителност

0. Не съм по-раздразнителен от обикновено.

1. По-раздразнителен съм от обикновено.

2. Много по-раздразнителен съм от обикновено.

3. През цялото време съм раздразнителен.

 

18. Промени в апетита

0. Не съм изпитвал никаква промяна в апетита.

1а. Апетитът ми е по-малък от обикновено.

1b. Апетитът ми е по-голям от обикновено.

2а. Апетитът ми е много по-малък от преди.

2b. Апетитът ми е много по-голям от обикновено.

3а. Изобщо нямам апетит.

3б. Непрекъснато жадувам за храна

 

19. Трудност в концентрацията

0. Мога да се концентрирам, както винаги.

1. Не мога да се концентрирам както обикновено.

2. Трудно е да задържа вниманието си върху нещо за много дълго.

3. Не мога да се концентрирам върху нищо.

 

20. Умора

0. Не съм по-уморен от обикновено.

1. Уморявам се по-лесно от обикновено.

2. Прекалено съм уморен, за да правя много от нещата, които правя обикновено.

3. Прекалено съм уморен, за да правя повечето от нещата, които преди правех.

 

21. Загуба на интерес към секса

0. Не съм забелязал скорошна промяна в интереса ми към секса.

1. По-малко се интересувам от секс, отколкото преди.

2. Сега много по-малко се интересувам от секс.

3. Изцяло загубих интерес към секса.

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button