Въпросник за разпознаване на ограничаващите вярвания.

Ограничаващи вярвания

Довършете изреченията:

 • Няма смисъл:
 • Не съм добър в/по:
 • Трябва да страдам, за да:
 • Трябва да се страхувам от:
 • Не заслужавам: 
 • Не:
 • Не съм:
 • Не мога:
 • Не бива първо да:
 • Би трябвало да бъда: 
 • Никой:
 • Никой няма да ме хареса или обича, ако: 
 • Всички останали: 
 • Винаги: 
 • Аз съм: 
 • Моята работа е да: 
 • Успехът е:
 • Щастието е: 

Ако завършените изречения са с негативни конотации, тези вярвания ограничават и саботират живота, като възпрепятстват успеха и провокират повтарянето на едни и същи нездравословни модели.

Най – често са повлияни външно от семейство, култура, среда, медии или са в резултат на травма или злоупотреба.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button