Връзката започна като приказка, а продължи

Цикъл на злоупотреба във връзката с нарцисист

Цикъл на злоупотреба във връзката с нарцисист, отношения

Свързването ви е започнало многообещаващо, постепенно сте минали през обезценяването и отхвърлянето, като сте получавали обиди и критики, които са ви карали да се съмнявате в собствените си възприятия.

После са ви наказвали с мълчание и демонстрации, че не забелязват присъствието ви.

Накрая са се задвижили към вас в опит да ви върнат обратно с мило поведение.

Това е цикъла на връзката с нарцисиста. Ако останете в тази връзка, вашето поведение ще бъде съзависимо.

Цикъл на злоупотреба във връзката с нарцисист, отношения
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button