Вродени ли са някои фобии?

Фобиите от змии и паяци са много по-чести от болестните страхове за трафика, въпреки че пътното движение причинява много повече смърт. 

   Според една от теориите на психолога Мартин Селигман това е така, защото ние сме разработили страхова система, която е сензитивна към определени ситуации поради ефекта от еволюцията. В съвременния свят пътнотранспортните инциденти са ужасен бич, но за по-голямата част от историята на приматите, опасности като змиите и паяците са далеч по-значим риск. Според теорията тези, които по-лесно са се научили да се страхуват от най-резонните заплахи, са тези, които са по-способни да оцелеят и предадат своите гени, което означава,  че с течение на времето сме разработили генетично базирана система на страх, която е настроена за определени опасности, а за други не. 

   Селигман публикува своята теория през 1970 г., но години на последващи експерименти я подкрепят с доказателства, които показват, че тази чувствителност може да бъде открита дори при маймуни и бебета, демонстрирайки така, че е вродена. 

   Разбира се,  възможно е и културна обусловеност на страха чрез предупреждения, отправени от родителите или наблюдение как реагират други хора, тъй като фобиите обикновено не се появяват до юношеството или зрелостта.

 

Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button